de kracht van muziek

verklankt voor een beter begrip

.

  • de muziektolk ondersteunt coaches en bedrijven bij het versterken van teams en individuen.
  • de muziektolk verwoord in klank, waardoor het ‘onuitgesprokene’ besproken is.
  • dit geeft licht, lucht en leidt tot nieuwe inzichten
  • de muziektolk geeft zachtheid, humor en be-grip
  • muziek nodigt tot gesprek.

.

Muziek spreekt daar waar woorden tekort schieten

De muziektolk maakt het onhoorbare hoorbaar

Muziek spreekt de taal van het hart

Muziek verklankt emoties

Muziek spiegelt de ziel

 .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s